Vragen GR 6 mei 2021

Annelies van INSPRAAK.nu peilde bij schepen Geldhof naar de stand van zaken i.v.m. de gele brooddoos; deze doos bevat medische info en wordt standaard bewaard in de koelkast. Hulpverleners kunnen zo sneller te weten komen wat een patiënt nodig heeft. Schepen Geldof beloofde hier werk van te maken. (zie ons voorstel in de gemeenteraad van april 2021)

Davy van INSPRAAK.nu peilde bij schepen Van D’Huynslager of er een kans bestaat dat er in Oostrozebeke ook padelpleinen worden aangelegd. De schepen gaf nog mee dat hij er werk van zou maken om de haalbaarheid van een dergelijk project te bekijken.

Marleen van INSPRAAK.nu stelde in oktober 2020 voor om het retributiereglement – huur gemeentelijke infrastructuur – aan te passen voor Oostrozebeekse bedrijven en particulieren. Het college van burgemeester en schepenen hebben deels ons voorstel overgenomen nl. dat Oostrozebeekse bedrijven in de toekomst het basistarief x8 (ons voorstel was x6) zullen betalen i.p.v. het voorziene basistarief x16.

Marleen van INSPRAAK.nu stelde in januari 2021 voor om het ereburgerschap terug in te voeren. Onze fractie leverde een kant-en-klaar voorstel in. De meerderheid had hier wel oren naar en op de agenda van de gemeenteraad van juni of juli zal er een agendapunt ter stemming worden toegevoegd.

Greet en Marijke van INSPRAAK.nu stelden voor om op de beide begraafplaatsen op 1 november een cultureel troostprogramma te brengen. Schepen Goemaere vond dit een goed idee en wou er meteen werk van maken. Na de gemeenteraad van donderdag 6 mei werd een eerste afspraak geprikt. De teamleden zijn: Greet, Marijke, Marleen, Jacques, Ann-Sophie en Cyriel. Wordt vervolgd!

Annelies en Stijn van INSPRAAK.nu peilden naar de stand van zaken i.v.m. de brainstormsessie door POM. (Prov. ontwikkelingsmaatschappij).
Wat heeft de uitleg van schepen De Marez ons geleerd?
* Dat er nog niets concreet is gewerkt…
* Dat 2 handelaren (die ook gemeenteraadsleden zijn), ONDER HET MOM VAN handelaars hebben deelgenomen… Een onbeschofte uitspraak aan het adres van Stijn en Annelies door Olivier De Marez = een schepen onwaardig!!
* Dat het college van burgemeester en schepenen niet in staat is (of geen verantwoordelijkheid wil nemen) om een parkeerbeleid op te maken, én dat deze taak ook deze keer wordt uitbesteed aan een studiebureau.