Stand van zaken…

EREBURGERSCHAP: het bestuur kon zich in ons voorstel vinden en zal zich voor de uitwerking ervan baseren op het agendapunt dat door Marleen werd uitgewerkt.

EEN OFFICIËLE CEREMONIE OP EEN ROMANTISCH BUITENLOCATIE: het college van burgemeester en schepenen had zoveel praktische redenen om niet naar het Park De Visscherie te trekken. Spijtig voor de trouwlustige koppeltjes, jubilarissen… Een gemiste kans om vernieuwend uit de hoek te komen.

VERVUILERS – ZWERFVUIL – WORDEN NIET STRENGER AANGEPAKT: het bestuur ziet er niet de noodzaak van in om de vervuiler strenger te bestraffen door deze zelf te laten opdraaien voor de werkelijke opruimkosten. Onbegrijpelijk!

Babbelbox wzc – corona

Het voorstel van INSPRAAK.nu werd verworpen, hoewel er enige twijfel was in de gemeenteraad. (Spijtig dat er net van deze gemeenteraad geen audio-bestand konden aangeleverd worden).
Uiteindelijk maakte het college van burgemeester en schepenen iets soortgelijk mogelijk, maar dat gaven ze wijselijk niet de naam ‘babbelbox‘.

Attentie voor personeel wzc

Corona 2020, corona 2021, …
Het personeel van het wzc moet dagelijks rekening houden met de strenge covid-regels. Deze topprestatie doen ze met passie, elke dag opnieuw in het belang van onze wzc-bewoners! DANKJEWEL!!