Stand van zaken…

EREBURGERSCHAP: het bestuur kon zich in ons voorstel vinden en zal zich voor de uitwerking ervan baseren op het agendapunt dat door Marleen werd uitgewerkt.

EEN OFFICIËLE CEREMONIE OP EEN ROMANTISCH BUITENLOCATIE: het college van burgemeester en schepenen had zoveel praktische redenen om niet naar het Park De Visscherie te trekken. Spijtig voor de trouwlustige koppeltjes, jubilarissen… Een gemiste kans om vernieuwend uit de hoek te komen.

VERVUILERS – ZWERFVUIL – WORDEN NIET STRENGER AANGEPAKT: het bestuur ziet er niet de noodzaak van in om de vervuiler strenger te bestraffen door deze zelf te laten opdraaien voor de werkelijke opruimkosten. Onbegrijpelijk!