Stand van zaken…

HONDENLOOPWEIDE: Ons voorstel krijgt vorm. De werken zijn volop aan de gang en in de gemeenteraad keurden we het gebruikers-reglement goed. De effectieve opening is voorlopig voorzien op 22 augustus, maar kan evengoed ook in september zijn. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van het weer. Het gras wordt immers nieuw ingezaaid…

EREBURGERSCHAP: Ons voorstel werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Deze hoogst uitzonderlijke titel zal opnieuw cachet geven aan onze gemeente. Nieuw is dat de meerderheid akkoord ging met de 2/3-geldige-stemmen regel.