Stand van zaken…

HONDENWEIDE: de gemeenteraad heeft ons voorstel goedgekeurd voor de aanleg van een hondenweide. Gemiste kans: weerom geen inspraak m.b.t. de praktische uitvoering ervan.

EDC-kaart [European Disability Card]: ons voorstel werd reeds vorig jaar goedgekeurd en Luc Derudder beloofde er werk van te maken om deze kaart bekend te maken bij de eigen diensten, verenigingen…
Belofte maakt schuld: we hebben er op aangedrongen om deze kaart – in de praktijk – in te voeren!