Stand van zaken…

BLAUWE ZONE. Ons voorstel om definitief komaf te maken met de blauwe zone is een feit. Het contract met ODP werd opgezegd en loopt af op 31 december 2021.
Krijgt ons idee van ‘winkelsuggestiestroken’ eveneens een positief vervolg?

VOORRANG AAN RECHTS. Voorrang aan rechts is de algemene regel op kruispunten waar geen verkeersborden of verkeerslichten staan of het verkeer niet door een bevoegd persoon geregeld wordt.
Ons voorstel om extra grondsignalisatie op de meest gevaarlijke kruispunten aan te brengen, wordt verder uitgebreid. Het kruispunt KIPCO, VELDSTRAAT-ROZENBERGSTRAAT werden 2 jaar geleden op ons verzoek aangebracht. Nu is het kruispunt VINKHOEK aan de beurt.

HAGEN TUSSEN FIETSPAD EN RIJWEG. De hagen worden periodiek gesnoeid. Beslissing:
* De stroken – waar een fietser de weg kan oversteken – worden verbreed zodat deze toegankelijker zijn voor gebruikers van bak- en elektrische fietsen.
* Op bepaalde plaatsen (bijv. als je vanuit de Vaartstraat de Expressweg wil oprijden) belemmert het groengedeelte het zicht van de bestuurder van een gewone personenwagen.
Hier beloofde het bestuur om werk van te maken: korter insnoeien, ander? Want wie is verantwoordelijk bij een eventueel ongeval te wijten aan…