Vragen GR 2 sept 2021

Marleen van INSPRAAK.nu vroeg naar een ‘stand-van-zaken’ i.v.m. het beloofde parkeerbeleidsplan (uitgebreider dan het afschaffen van een blauwe zone!).
Belangrijke vragen zijn: Hoe kort-parkeren stimuleren? Hoeveel kort-parkeerplaatsen krijgt elke handelszaak toegewezen? …?
Spijtig genoeg is de ooit florerende Kerkstraat voltooid verleden tijd. In het verlengde van deze straat, nl. in de Kalbergstraat, zijn er eveneens handelszaken die in aanmerking komen voor zo’n kort-parkeren plaats. Worden deze ook in het plan opgenomen? (cfr. onze vroegere tussenkomsten)
Ons voorstel om winkelsuggestiestroken (geschilderd of via sensoren) te voorzien vóór elke handelszaak, werd in de gemeenteraad van mei 2020 verworpen. De reden die het bestuur opgaf: politioneel niet afdwingbaar. Maar dan is er nog altijd de goodwill-respect van de klant t.a.v. de handelaar, toch!?
Blij verrast met een lovenswaardig initiatief van een gekende inwoner uit Oostrozebeke; deze dame maakte een visual/bordje om kort-parkeren voor handelszaken aan te moedigen. De inbreng van het bestuur was nihil. De handelaars maken er dankbaar gebruik van…
Zo zie je maar dat sensibiliseren helpt! Bedankt RD!

Koen VDB van INSPRAAK.nu informeerde bij het bestuur naar hun (toekomst-)visie voor de installatie van publieke- en private laadpalen. Meer bepaald:
* op het openbaar domein
* privéwoningen in een gesloten bebouwing
De aanbevelingen en regelgeving zijn volgens Olivier De Marez wisselend. Bij de her-aanleg van wegen worden er sowieso wachtbuizen voorzien. Misschien zullen ook bedrijven op de kar springen om aan de stijgende vraag van laadpunten te kunnen voldoen. Nogal vaag allemaal!
Wat als…
Een private gebruiker in een gesloten bebouwing een laadpaal wenst te installeren om daarna met de minste hinder (voetpad – wandelaars) de auto op te laden… Kan dit worden vergund? Concrete afspraken voor gebruik?
Hierop moest de schepen het antwoord schuldig blijven… Dat behoorde blijkbaar nog niet tot één of andere denkoefening…
Marleen gaf nog mee dat Nederland op dat vlak al verder staat; ze gaf de schepen de tip om zich goed te informeren en ook eens bij de noorderburen te informeren. Een belangrijk gegeven voor toekomstige investeringen. Wordt vervolgd!

Koen VDB informeerde in welke mate het bedrijf KIPCO zijn afspraken nakomt inzake buurthinder; dag- en nachthinder van wachtende vrachtwagens met koelopleggers in de Tuinstraat.
Omwonenden van het bedrijf KIPCO stuurden enkele mails met recente klachten naar burgemeester Luc Derudder. Hierop kregen ze (nog) geen antwoord. Volgens de burgemeester kreeg hij geen mails… (!?)
Het bedrijf kreeg de vergunning (door de Provincie) om een nieuwe geluidsmuur te bouwen…
Vervolgens worden de buurtbewoners jaarlijks geïnformeerd voor een stand-van-zaken; o.a. een geluids-studie zal deel uitmaken van een evaluatieplan door de Provincie. Aangezien het een Klasse 1-bedrijf is, is insé de gemeente niet bevoegd. Maar… als het gaat over verkeersmaterie uiteraard wel.

Marleen informeerde in het kader van het dossier KIPCO, naar een stand-van-zaken om op haar voorstel een wachtzone voor vrachtwagens aan te leggen op bijv. het industrieterrein De Gouden Appel; dit in overleg met naburige gemeenten, de Provincie, de WVI (West-Vlaamse Intercommunale die het bedrijventerrein De Gouden Appel beheert), geïnteresseerde bedrijven,… Een mogelijkse oplossing voor chauffeurs die na sluitingstijd niet meer op het bedrijventerrein van de klant terecht kunnen.
En dan kwam de meest onverwachtse, maar ook meest onwaarschijnlijke verklaring door Luc Derudder…
Hij had goed nieuws te melden. (Zijn dossierkennis was ook in deze materie niet diepgaand!?) De wachtzone (beveiligde parkeerzone voor vrachtwagens) zou een feit zijn tegen eind 2021; het schepencollege had een overleg met de Deputatie (Provincie) die eveneens zelf met het idee op de proppen kwam… nalv een niet-vergunde verharding bij een bepaald bedrijf op deze industriezone.
Wat volgde… ongeloof bij de schepenen van zijn fractie. Carl Vereecke, algemeen directeur, vroeg het woord om kort te duiden. Om een eventuele transportzone te kunnen aanleggen en om die kans niet te laten voorbijgaan, moest een document ondertekend worden vóór eind 2021.
De resterende bedrijfsgronden op de Gouden Appel worden immers voorzien voor ‘watergebonden’ activiteit; ttz transport over water.

SITE ex-ALDI. De winkel Aldi verhuist van de Wielsbekestraat naar de Ingelmunstersteenweg.
Koen VDB informeerde bij het bestuur of deze actie heeft ondernomen voor de eventuele aankoop van de ex-ALDI? Neen, dat hebben ze niet.
In de studie van MAAT (dorpskernontwikkelaar in Oostrozebeke) had deze site ook de verbinding kunnen zijn tussen de beide scholen, De Groene Long, … extra parkeergelegenheid voor het schoolpersoneel, wellicht de ideale plaats voor… een dienstencentrum i.p.v. op de site WZC…
Jonas Van D’huynslager argumenteerde dat de site aanvankelijk niet te koop was, maar verhuurd zou worden. Maar ja, plots… tja, dan was het toch verkocht. Waarop INSPRAAK.nu argumenteerde dat het bestuur een kortetermijnvisie heeft én duidelijk ondernemerskwaliteiten mist! Als je iets echt wil, dan weet je op elk moment een stand van zaken en ben je bij de pinken als dat dossier wijzigt.
J. Van d’Huynslager argumenteerde dat MAAT deze site inderdaad ook in één van hun plannen had opgenomen, maar dat het bestuur dat plan niet hoefde te volgen.
Marleen repliceerde daarop dat MAAT ook het huis in de Hoogstraat 32 had voorzien in het plan en dat ze daarop wel zijn ingegaan: 320 000 euro (zonder kosten!?) om een een huis aan te kopen, om het (wellicht na de verkiezingen van 2024) af te breken… en ondertussen voor de schone schijn te verhuren…